Spicy Sausage Salad with Spicy Thai Sweet-sour Dressing

สลัดไส้กรอก 155 บาท

 587 
kcal
155
บาท

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด / ไส้กรอกหมูอาราบิกิ / มะเขือเทศราชินี / หอมใหญ่ / แครอท / พริกหวาน 3 สี / แตงกวาญี่ปุ่น / ข้าวโพดหวาน / มายองเนส / น้ำยำไส้กรอก


ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

Non

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด / ไส้กรอกหมูอาราบิกิ / มะเขือเทศราชินี / หอมใหญ่ / แครอท / พริกหวาน 3 สี / แตงกวาญี่ปุ่น / ข้าวโพดหวาน / มายองเนส / น้ำยำไส้กรอก


ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

Non

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด / ไส้กรอกหมูอาราบิกิ / มะเขือเทศราชินี / หอมใหญ่ / แครอท / พริกหวาน 3 สี / แตงกวาญี่ปุ่น / ข้าวโพดหวาน / มายองเนส / น้ำยำไส้กรอก


ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

Non

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด / ไส้กรอกหมูอาราบิกิ / มะเขือเทศราชินี / หอมใหญ่ / แครอท / พริกหวาน 3 สี / แตงกวาญี่ปุ่น / ข้าวโพดหวาน / มายองเนส / น้ำยำไส้กรอก


ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

Non