วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

เราตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัย มานำเสนอเป็นความอร่อยให้คนทานมีความสุขในทุกๆเมนู ด้วยนวัตกรรมทางด้านอาหาร และมาตรฐานในการผลิตที่เชื่อถือได้ ด้วยการผสมผสานการทำงานของผู้เชี่ยวชาญ
และเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือนำอาหารสุขภาพแบรนด์ไทยไปสู่ต่างประเทศ 

และ

ทางบริษัทต้องการที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆกับการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะในส่วนของภาคการเกษตรชุมชน ที่เรามุ่งเน้นการสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ ที่ให้ผลดีกับทั้งผู้ปลูกและสินค้าที่ปลอดภัยกับคนทาน และสร้างอาชีพให้กับหลากหลายชุมชนทั่วประเทศ

62

Fiesty Menu Items

139

Fiesty Menu Items

34

Fiesty Menu Items

57

Fiesty Menu Items

สำหรับสมาชิก

สิทธิประโยชน์มากมายที่เราพร้อมมอบให้
สมาชิกคนพิเศษอย่างคุณ

ลงทะเบียน