Spicy Pork Tenderloin Salad with Seaweed Konjac and Wakame

ยำเส้นบุกหมูสันใน 160 บาท

 376 
kcal
160
บาท

ส่วนประกอบสำคัญ

หมูสันใน / น้ำยำซีฟู้ด / หอมแดง / ต้นหอม / ผักชีใบเลื่อย / ตะไคร้ / ใบมะกรูด / ผักสลัดรวม / บุกเส้นสาหร่าย / สาหร่ายวากาเมะ / เซเลอรี่

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ถั่วเหลือง,ปลา,กุ้ง,งา,แป้งสาลี

ส่วนประกอบสำคัญ

หมูสันใน / น้ำยำซีฟู้ด / หอมแดง / ต้นหอม / ผักชีใบเลื่อย / ตะไคร้ / ใบมะกรูด / ผักสลัดรวม / บุกเส้นสาหร่าย / สาหร่ายวากาเมะ / เซเลอรี่

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ถั่วเหลือง,ปลา,กุ้ง,งา,แป้งสาลี

ส่วนประกอบสำคัญ

หมูสันใน / น้ำยำซีฟู้ด / หอมแดง / ต้นหอม / ผักชีใบเลื่อย / ตะไคร้ / ใบมะกรูด / ผักสลัดรวม / บุกเส้นสาหร่าย / สาหร่ายวากาเมะ / เซเลอรี่

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ถั่วเหลือง,ปลา,กุ้ง,งา,แป้งสาลี

ส่วนประกอบสำคัญ

หมูสันใน / น้ำยำซีฟู้ด / หอมแดง / ต้นหอม / ผักชีใบเลื่อย / ตะไคร้ / ใบมะกรูด / ผักสลัดรวม / บุกเส้นสาหร่าย / สาหร่ายวากาเมะ / เซเลอรี่

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ถั่วเหลือง,ปลา,กุ้ง,งา,แป้งสาลี