Spicy Kale Wasabi Salad with Seafood

ยำเคลซีฟู้ดวาซาบิ 350 บาท

 412 
kcal
350
บาท

ส่วนประกอบสำคัญ

ปลาแซลมอน / น้ำยำซีฟู้ด / ผักสลัดรวม / ยำสาหร่าย / สาหร่ายวากาเมะ / ปูอัด / ไข่ไก่กุ้ง / หนวดปลาหมึกยักษ์ / กุ้ง

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ถั่วเหลือง,ปลา,กุ้ง,งา,แป้งสาลี

ส่วนประกอบสำคัญ

ปลาแซลมอน / น้ำยำซีฟู้ด / ผักสลัดรวม / ยำสาหร่าย / สาหร่ายวากาเมะ / ปูอัด / ไข่ไก่กุ้ง / หนวดปลาหมึกยักษ์ / กุ้ง

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ถั่วเหลือง,ปลา,กุ้ง,งา,แป้งสาลี

ส่วนประกอบสำคัญ

ปลาแซลมอน / น้ำยำซีฟู้ด / ผักสลัดรวม / ยำสาหร่าย / สาหร่ายวากาเมะ / ปูอัด / ไข่ไก่กุ้ง / หนวดปลาหมึกยักษ์ / กุ้ง

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ถั่วเหลือง,ปลา,กุ้ง,งา,แป้งสาลี

ส่วนประกอบสำคัญ

ปลาแซลมอน / น้ำยำซีฟู้ด / ผักสลัดรวม / ยำสาหร่าย / สาหร่ายวากาเมะ / ปูอัด / ไข่ไก่กุ้ง / หนวดปลาหมึกยักษ์ / กุ้ง

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ถั่วเหลือง,ปลา,กุ้ง,งา,แป้งสาลี