Seafood Salad with Wasabi Shoyu Dressing

สลัดซีฟู้ดโชยุวาซาบิ 250 บาท

 0 
kcal
250
บาท

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด / กุ้ง / ปูอัด / หนวดปลาหมึกยักษ์ / ไข่ไก่กุ้ง / ยำสาหร่าย / สาหร่ายวากาเมะ / ต้นหอมญี่ปุ่น / น้ำสลัดโชยุวาซาบิ

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ไม่มี

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด / กุ้ง / ปูอัด / หนวดปลาหมึกยักษ์ / ไข่ไก่กุ้ง / ยำสาหร่าย / สาหร่ายวากาเมะ / ต้นหอมญี่ปุ่น / น้ำสลัดโชยุวาซาบิ

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ไม่มี

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด / กุ้ง / ปูอัด / หนวดปลาหมึกยักษ์ / ไข่ไก่กุ้ง / ยำสาหร่าย / สาหร่ายวากาเมะ / ต้นหอมญี่ปุ่น / น้ำสลัดโชยุวาซาบิ

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ไม่มี

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด / กุ้ง / ปูอัด / หนวดปลาหมึกยักษ์ / ไข่ไก่กุ้ง / ยำสาหร่าย / สาหร่ายวากาเมะ / ต้นหอมญี่ปุ่น / น้ำสลัดโชยุวาซาบิ

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

ไม่มี