Hawaiian Salad with Thousand Island Dressing

ฮาวายเอี้ยนสลัด 180 บาท

 551 
kcal
180
บาท

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด /  กุ้ง /  แฮม / ปูอัด / อกไก่ / มะเขือเทศราชินี / หอมใหญ่ / พริกหวาน 3 สี / ข้าวโพดหวาน / ถั่วแระญี่ปุ่น / มะกอกดำ / บัตเตอร์นัท / สับปะรด / มอสซาเรลล่าชีส / น้ำสลัดเทาซันไอแลนด์

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

เซลารี่,ซัลไฟต์,ถั่วลิสง,กุ้ง,ปู,หอย, ข้าวสาลี,ถั่วเหลือง,นม,บาร์เลย์,ปลา,งา,ไข่, มัสตาร์ด

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด /  กุ้ง /  แฮม / ปูอัด / อกไก่ / มะเขือเทศราชินี / หอมใหญ่ / พริกหวาน 3 สี / ข้าวโพดหวาน / ถั่วแระญี่ปุ่น / มะกอกดำ / บัตเตอร์นัท / สับปะรด / มอสซาเรลล่าชีส / น้ำสลัดเทาซันไอแลนด์

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

เซลารี่,ซัลไฟต์,ถั่วลิสง,กุ้ง,ปู,หอย, ข้าวสาลี,ถั่วเหลือง,นม,บาร์เลย์,ปลา,งา,ไข่, มัสตาร์ด

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด /  กุ้ง /  แฮม / ปูอัด / อกไก่ / มะเขือเทศราชินี / หอมใหญ่ / พริกหวาน 3 สี / ข้าวโพดหวาน / ถั่วแระญี่ปุ่น / มะกอกดำ / บัตเตอร์นัท / สับปะรด / มอสซาเรลล่าชีส / น้ำสลัดเทาซันไอแลนด์

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

เซลารี่,ซัลไฟต์,ถั่วลิสง,กุ้ง,ปู,หอย, ข้าวสาลี,ถั่วเหลือง,นม,บาร์เลย์,ปลา,งา,ไข่, มัสตาร์ด

ส่วนประกอบสำคัญ

มิกซ์สลัด /  กุ้ง /  แฮม / ปูอัด / อกไก่ / มะเขือเทศราชินี / หอมใหญ่ / พริกหวาน 3 สี / ข้าวโพดหวาน / ถั่วแระญี่ปุ่น / มะกอกดำ / บัตเตอร์นัท / สับปะรด / มอสซาเรลล่าชีส / น้ำสลัดเทาซันไอแลนด์

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

เซลารี่,ซัลไฟต์,ถั่วลิสง,กุ้ง,ปู,หอย, ข้าวสาลี,ถั่วเหลือง,นม,บาร์เลย์,ปลา,งา,ไข่, มัสตาร์ด